martes, 25 de junio de 2013

Exámenes Septiembre 20132 SETEMBRO
3 SETEMBRO
4 SETEMBRO
6 SETEMBRO
9:00 a 10:30
L. Galega
Matemáticas
L. Castelá
ENTREGA DE NOTAS EN HORARIO DE 10:00 A 11:00.
10:30 a 12:00
L. Inglesa
C.N. e biología
L. Francesa
12:00 a 13:00
C. Sociais
Tecnología
Física e Química/ Cidadanía
13:00 a 14:00
E. Plástica e Visual
Música
Relixión/Ética