viernes, 7 de agosto de 2015

CALENDARIO DE EXAMENS DE SETEMBRO
1 SETEMBRO
2 SETEMBRO
3 SETEMBRO
4 SETEMBRO
9:00 a 10:30
L. Galega
Matemáticas
L. Castelá
ENTREGA DE NOTAS EN HORARIO DE 10:00 A 11:00.
10:30 a 12:00
L. Inglesa
C.N. e bioloxía
L. Francesa
12:00 a 13:00
C. Sociais
Tecnoloxía
Física e Química/ Cidadán
13:00 a 14:00
E. Plástica e Visual
Música
Relixión/Ética